Samira Said Sidi Mansour(Remix) Lyrics

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah, ya bab

Sharhe el halim, ya baba

Ala djezeen, ya bab

Wa shal ifeed, ya baba

Manhouf alih, ya baba

Wa Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah

Wendjik ya sidi

Wendjik ya sidi

Mish moufedine

Mish mourfedine

Wa nnar fi galbi

Wa nnar fi galbi

Tahreg waredi

Tahreg waredi

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Wa kaheel el ain, ya baba

Helw el khaddine, ya baba

Helw ou mabrouh, ya baba

Wa ayouno khoul, yabab

wa ghrekt maah, yababa

adjebni shbab, ya baba

wa kaheel el ain, ya baba

ana galdi rfed

sidi ya sidi

sidi ya sidi

ahki ou hakini

ahki ou hakini

saffarli hali

saffarli hali

ali ansini

ali nasine

ref.....

Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah, ya bab

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

See also:

53
53.72
fatals picards djembe man Lyrics
Everclear Loser Makes Good Lyrics