Wonder Girls It's Not Love Lyrics

안녕이라고 하며 니곁을 떠나려 할때마다
อัน นยอง อี รา โก ฮา มยอ นี กยอ ทึล ตอ รา รยอ ฮัล แต มา ดา
ถ้าฉันต้องบอกลา ในทุกๆครั้งที่ฉันพยายามจะจากคุณไป

울고 있을 니모습이 떠오르면 나를 붙잡아
อุล โก อิ ซึล นี โม ซือ บี ตอ โอ รือ มยอน นา รึล พุล จา บา
มันรั้งฉันเอาไว้จากการที่คิดว่าคุณจะต้องร้องไห้

(떠나려고 하다가 또 자꾸만)
(ตอ นา รยอ โก ฮา ดา กา โต ชา กุ มัน)
(ในทุกๆครั้งที่ฉันพยายามจะจากไป)

너의 생각에 맘이 아파와
นอ เอ แซง กา เก มา มี อา พา วา
ฉันเอาแต่คิดถึงคุณ มันเจ็บนะ

(자꾸만 돌아보게 돼 날 떠날 수 없게 해)
(ชา กุ มัน โท รา โบ เก ทแว นัล ตอ นัล ซู ออบ เก แฮ)
(ฉันเอาแต่หันหลังกลับ มันทำให้ฉันไม่อยากจากคุณไป)

난 어떡하면 좋아
นัน ออ ตอก แฮ มยอน โช อา
แล้วฉันควรจะทำยังไง?

*자꾸 내 맘이 너무 아파서
ชา กุ แน มา มี นอ มู อา พา ซอ
เพราะว่าหัวใจของฉันมันเจ็บ

너를 떠나갈 수 가 없어
นอ รึล ตอ นา กัล ซู กา ออบ ซอ
ฉันจากคุณไปไม่ได้

하지만 이젠 정든 니 곁을 떠나려 해
ฮา จี มัน อี เจน ชอง ดึน นี กยอ เท ตอ นา รยอ แฮ
แต่ตอนนี้ ฉันพยายามจะจากคุณไป ฉันเริ่มชินกับมันแล้วล่ะ

미안한 마음으로
มี อัน ฮัน มา อือ มือ โร
การอยู่ข้างกายคุณกับหัวใจที่รู้สึกผิด

니 곁에 계속 머물러 준다는게
นี คยอ เท กเย ซก มอ มุล รอ ชุน ดา นึน เก
แต่ฉันจะยังคงอยู่ข้างกายคุณต่อไป

결국엔 너를 위한게 아니기에
คยอล กุ เกน นอ รึล วี ฮัน เก อา นี เก เอ
แต่ทั้งหมดแล้ว มันไม่ใช่การอยู่เพื่อคุณ

나를 위해서라면
นา รึล วี แฮ ซอ รา มยอน
สำหรับฉัน ฉันอยากจะข้ามถนนนี้ไป

각자의 길을 가고 싶은데
คัก จา เอ คี รึล คา โก ชิ พึน เด
ถ้าฉันคิดถึงเรื่องคุณ

너를 생각해 보면 나 없이
นอ รึล แซง กัก แฮ โพ มยอน นา ออบ ซอ
มันทำให้ฉันเป็นห่วงว่า

잘 할 수 있을지 걱정돼
ชัล ฮัล ซู อิ ซึล จี คอก จอง ดแว
คุณจะอยู่ได้มั้ยถ้าไม่มีฉัน

(너를 아직까지도 아끼지만)
(นอ รึล อา จิก กา จี โด อา กี จี มัน)
(ถึงแม้ว่าฉันจะดูบอบบางสำหรับคุณ)

나에게 너무 소중하지만
นา เอ เก นอ มู โซ จุง ฮา จี มัน
ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนพิเศษสำหรับฉัน

(이건 사랑은 아니야 미안한 마음이야)
(อี กอน ซา รัง อึน อา นี ยา มี อัน แฮ มา อือ มี ยา)
(นี่มันไม่ใช่ความรัก มันคือหัวใจที่รู้สึกผิด)

이렇게 지낼 수는 없어
อี รอ เก จี แนล ซู นึน ออบ ซอ
เราไม่สามารถอยู่ด้วยกันในแบบนี้

*자꾸 내 맘이 너무 아파서
ชา กุ แน มา มี นอ มู อา พา ซอ
เพราะว่าหัวใจของฉันมันเจ็บ

너를 떠나갈 수 가 없어
นอ รึล ตอ นา กัล ซู กา ออบ ซอ
ฉันจากคุณไปไม่ได้

하지만 이젠 정든 니 곁을 떠나려 해
ฮา จี มัน อี เจน ชอง ดึน นี กยอ เท ตอ นา รยอ แฮ
แต่ตอนนี้ ฉันพยายามจะจากคุณไป ฉันเริ่มชินกับมันแล้วล่ะ

미안한 마음으로
มี อัน ฮัน มา อือ มือ โร
การอยู่ข้างกายคุณกับหัวใจที่รู้สึกผิด

니 곁에 계속 머물러 준다는게
นี คยอ เท กเย ซก มอ มุล รอ ชุน ดา นึน เก
แต่ฉันจะยังคงอยู่ข้างกายคุณต่อไป

결국엔 너를 위한게 아니기에
คยอล กุ เกน นอ รึล วี ฮัน เก อา นี เก เอ
แต่ทั้งหมดแล้ว มันไม่ใช่การอยู่เพื่อคุณ

니가 원하는 것도 이런 건 아니잖아
นี กา วอน ฮา นึน กอซ โด อี รอน คอน อา นี จา นา
นี่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

그냥 함께 있는게 아니라
คือ นยัง ฮัม เก อิซ นึน เก อา นี รา
เราไม่ได้เกิดมาคู่กัน

진짜 사랑인거잖아
ชิน จา ซา รัง อิน กอ จา นา
เรารักกันจริงๆ

가슴이 텅 빈 날 원하지는 않잖아
คา ซือ มี ทอง พิน นัล วอน ฮา จี นึน อัน จา นา
ถึงแม้หัวใจของฉันมันกำลังแบกรับความว่างเปล่า

너를 원하는 사람 사랑하는
นอ รึล วอน ฮา นึน ซา รัม ซา รัง ฮา นึน
ฉันรู้ว่าคุณไม่ต้องการฉัน

사람을 만나
ซา รา มึล มัน นา
ตามหาใครคนหนึ่ง

행복할 수 있게
แฮง บก ฮัล ซู อิซ เก
ที่เขาต้องการและรักคุณเถอะ

다시 행복지기를 바랄게
ทา ชี แฮง บก เค จี กี รึล พา รัล เก
แล้วคุณก็จะได้มีความสุข

ahn nyung ee rah goh hah myuhn
nee gyuh teul dduh nah ryuh hahl ddae mah dah
ool goh ee sseul nee moh seub
ee dduh oh reu myuh nah reul boot jah bah
dduh nah ryuh goh hah dah gah ddoh jah kkoo mahn
nuh yae saeng gahk ae mahm ee ah pah wah
jah kkoo mahn dohl ah boh geh dwae
nahl dduh nahl soo uhp geh hae
nahn uh dduh hah myuhn joh ah

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh teul dduh nah ryuh hae...
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh
gyuhl **** ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh...

nah reul wee hae suh rah myuhn
gahk jah yae gee reul gah goh sheep eun deh~
nuh reul saeng gahk hae boh myuhn
nah uhp shee jahl hae jool soo ee sseul jee guhk jung dweh~
nuh reul ah jeek kkah jee doh ah kkee jee mahn
nah yeh gehn nuh moo soh joong hah jee mahn YE~
ee guhn sarang eun ah nee yah
mee ahn hahn mah eum ee yah
ee ruh geh jee nael soo neun uhp suh OOH~

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh (OH~)
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh teul dduh nah ryuh hae IYE~
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh (nee gyuh teh~)
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh (geu geh)
gyuhl **** ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh HOH~

nee gah wuhn hah neun guht doh ee ruhn guhn ah nee jah nah OH OOH YE~
geu nyang hahm kkeh eet neun geh ah nee rah jeen jjah sarang een guh jah nah~
gah seum ee tung been nah wuhn hah jee neun ahn jah nah HOH OOH NO~
nuh reul wuhn hah neun sah rahm sarang hah neun sah rahm eul mahn nah
haeng bohk hahl soo eet geh.. (YEIYE~ YE)

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh (dduh nah gahl soo uhp suh)
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh teul dduh nah ryuh hae (nuh moo nah mee ahn hae..)
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh (OH~ WO~)
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh (gyuh teh eet dah neun geh)
gyuhl **** ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh (nuhl dduh nahl soo gah uhp suh~ OH~ YE)
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh cheul dduh nah ryuh hae
(nahn ee jeh nuhl dduh nah gah ryuh hae~~ OH~)
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh (I'M SORRY, BABY)
gyuhl **** ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh~

dah shee haeng bohk hae jee gee reul bah rahl geh

See also:

53
53.122
Bigbang Not A Rolling Stone Lyrics
Krymplings Drömprinsessor Lyrics