Clannad Chuaigh Mé 'na Rosann Lyrics

Chuaigh mé 'na Rosann ar cuairt
Gur bhreathnaigh me uaim an speir
Is thart fá na holeain ó thuaidh
Mar eiht agus cu 'na diaidh
Se dearfadh gach duine fan chuan
O tharla mé nuas fán cheidh
"Nach maith a aithnim ar do ghruaim
Gur fear thú 'bhfuil an toir 'na dhiaidh"

Casadh dom an ainnir dheas óg
Ach má casadh 'si a labhair go géar
"Más fear thú a bhaineas do mhnaio óig
Cha mholaim ró-mhór do thrade
Chonaic mé fear ar thir mór
Is e ag siul gan bhróg inné
Is dóigh liom gur thusa an fear óg
Is go bhfuil ort an tóir 'do dhaigh"

Thit muid a dtuirse is i mbrón
Is d'fhiafraigh mé den óigbhean chaoin
"Cá bhfuigheas muid gloine le h-ól
A thógfadh an brón dar gcroi?"
"Ta teach beag ar leath-taobh an ród
Is coinnionn sé i gcónaí braon
Gabh thusa, agus buail at an mbord
Is ní dhíolfaidh do phócaí a'n phingin"

Cha rabh mise i bhfad ag gabháil cheoil
Gur chruinnigh go leor 'un toigh
Achan fhear is a ghloine ina dhom
Le comhmóradh a thabhairt don dis
Bhi biotáilte fairsing go leor
Cha rabh beagán á ól sa tir
Is dá dtarraingeoinnse gálun Uí Dhomhnaill
B'fhurst' mo scor a dhrol

Tharla mé isteach i dtoigh-an-óil
Agus b'fhaiteach go lear mé le suí
Ar eagla go dtiochfadh an tóir
Is go mbainfi an óighean diom
Nuair a fuair muid gach ni mar ba chóir
Agus mheas me gur chóir dom sui
Sé duirt si "Bi thusa ag gabháil cheoil
Is ní dhíolfaidh do phócaí a'n phingin"

Nuair a lig muid dúinn tuirse le brón
Sé d'fhiafraigh an óigbhean diom
"Cá mbionn tú 'do chónaí sa lá
Nuair nach gcoinnionn tú cró doit féin?"
"Bimse seal 'dtoigh-an-óil
Cha deanaimse lón den phingin
An méid ud a shaothraim sa lá
A chaitheamh le spórt san oiche"

[English Translation:]
I went on a visit to the roses
And looked towards the sky
And around the northern islands
Like a deer being followed by a dog
Everyone at the bay would say
On seeing me down by the quay
"I can see clearly by your sadness
That you are a man being chased"

I met a beautiful young woman
But she spoke sharply
"If you are a man who is engaged to a young woman
I do not praise your trade
I saw a man on the mainland
Walking without shoes yesterday
I think you are the young man
That you are being chased"

We became tired and sad
And I asked the gentle woman
"Where will we get a drink
That would lift the sadness from our hearts?"
"There is a little house by the road
And they always keep a drop
Go and knock on the table
And you will not pay a penny"

I wasn't long making music
Before many came to the house
Everyman with a glass in his hand
To congratulate the couple
Spirits were widely available
There was much drinking
And if I pulled O'Donnell's gallon
My score would easily be settled

I happened to go into the pub
And I was nervous to sit down
In case the chase would come
And the young woman would be taken from me
When we found everything was as it should be
And I thought I should sit down
She said, "Make music
And you will not pay a penny"

When we relieved our tiredness with sadness
The young woman asked me
"Where do you live during the day
When you do not have a house of your own?"
"I spend some time in the pub
I do not place importance on money
The amount I earn during the day
I spend on enjoyment at night"

See also:

54
54.8
LaRue Stars Lyrics
LUCIANO PEREIRA PQ AUN TE AMO Lyrics