The Patea Maori Club Poi E Lyrics

E rere ra e taku poi porotiti
t__ahataha ra, whakararuraru e
Porotakataka ra, poro hurihuri mai
Rite tonu ki te tiwaiwaka e

Ka parepare ra, pioioi a
Whakahekeheke, e kia korikori e
Piki whakarunga ra, ma muinga mai a
Taku poi porotiti, taku poi e!

Poi E, whakatata mai
Poi E, kaua he rereke
Poi E, kia piri mai ki au
Poi E, e awhi mai ra
Poi E, tapekatia mai.

Poi E, o taua aroha -
- Poi E - paiheretia ra.
POI... TAKU POI, E!

(intro - solo a cappella : chanted by lead female kaea.)

te poi !
patua taku poi patua kia rite
pa para patua taku poi e !

e rere ra e taku poi poro-t__i
ti-taha-taha ra whaka-raru-raru e
poro-taka taka ra poro hurihuri mai
rite tonu ki te ti-wai-waka e

ka pare pare ra pī-o-o-i-o-i a
whaka-heke-heke e ki a kori kori e
piki whaka-runga ra ma mui-nga mai a
taku poi poro-t__i taku poi e

***chorus***
poi e whaka-tata mai
poi e kaua he rerekē
poi e kia piri mai ki au
poi e-e awhi mai ra
poi e tāpeka tia mai
poi e o taua aroha
poi e pai here tia ra

poi... taku poi e!

repeat solo a cappella : chanted by lead female kaea.

patua taku poi patua kia rite
pa para patua taku poi e !

verse & chorus repeated again, same sequence.

instrumental break, usually poi percussion.

then key change : repeat chorus on key change.

See also:

54
54.39
Ronan Keating Feating Paulina Rubio When you Say Noting At All Lyrics
Anubi Kai Pilnaties Afis Uzmerfs Mirtis Lyrics