Anubi Mirtis Lyrics

Mirtis tai mėginimas išeit,
Mirtis tai siūbuojanti nežinomybės šaka,
Mirtis tai amžina kūryba
Ir spalva jos juoda.
Mirtis išsipildanti būties knyga,
Mirtis tai perskyra pirma,
Mirtis tai vakar ir ryt,
Mirtis tik ištart to nemoka.
Mirtis tai naktis visagalė,
Mirtis tai lūpos išbalę,
Mirtis tai šlovės priglaudėja,
Mirtis tai kario likimo fėja.
Mirtis tai karstas giliai žemėje,
Mirtis tai kas nesunku mes manėme -
Veltui!
Mirtis uždaro vartus, kai mes mąstome
Apie Ją ir kas bus
Mirtis priklauso ir mums...
Mirtis, kai kažkieno akys sudrėksta.
Mirtis, kai temperatūra tavo atvėsta.
Mirtis tai pergalė ir paguoda,
Mirtis kuri atima ir duoda.
Mirtis tai nauja saldi gyvybė,
Mirtis tai aistra ar būtinybė?

See also:

54
54.39
Rapülők Lesz még rosszabb Lyrics
glenn mederios Nothing's Gonna Change My Love Lyrics