DUNK ดังพันกร คนที่ดีก็ไม่รัก คนที่รักก็ไม่ดี Lyrics

คนที่ดีก็ไม่รัก คนที่รักก็ไม่เคยดี
เลยต้องช้ำอยู่ทุกที ทั้งที่รู้ไม่ดียังรัก

ตัวเราเองรังแกเราเอง
ไม่ใช่เพราะเขาเรานี่แหละทำ

ตัดสินใจเอง มีเขาเอง
ก็ต้องโทษตัวเราเอง ที่เชื่อมั่นใจเราเองมากไป
จะไปโทษใคร ก็ใจมันพลาดเอง
ไม่เห็นค่าคนดีๆ มัวงมงายกับใครไม่รู้ ไม่จริงใจ
เกลียดตัวเอง ที่ไม่สั่งเตือนใจ ก็ไปรักใครให้ช้ำเอง

คนที่ดีก็ไม่รัก รักกี่คนก็ไม่เคยดี
เพราะว่าใจไม่รักดี ชอบไปหาเรื่องเจ็บใส่ตัว

ตัวเราเองรังแกเราเอง
ไม่ใช่เพราะเขาเรานี่แหละทำ

ตัดสินใจเอง มีเขาเอง
ก็ต้องโทษตัวเราเอง ที่เชื่อมั่นใจเราเองมากไป
จะไปโทษใคร ก็ใจมันพลาดเอง
ไม่เห็นค่าคนดีๆ มัวงมงายกับใครไม่รู้ ไม่จริงใจ
เกลียดตัวเอง ที่ไม่สั่งเตือนใจ ก็ไปรักใครให้ช้ำเอง

ตัวเราเองรังแกเราเอง
ไม่ใช่เพราะเขาเรานี่แหละทำ

ตัดสินใจเอง มีเขาเอง
ก็ต้องโทษตัวเราเอง ที่เชื่อมั่นใจเราเองมากไป
จะไปโทษใคร ก็ใจมันพลาดเอง
ไม่เห็นค่าคนดีๆ มัวงมงายกับใครไม่รู้ ไม่จริงใจ
เกลียดตัวเอง ที่ไม่สั่งเตือนใจ ก็ไปรักใครให้ช้ำเอง

See also:

54
54.78
Antonio Flores Tu nombre me sabe a hierba Lyrics
Ray Conniff Rudolph, The Red-Nosed Reindeer Lyrics