hfive זה כבר כאן Lyrics

לפני הרבה הרבה שנים
כשהעולם היה תמים
האמינו באדם שרוצה להגשים
שאפשר להגיע לכוכבים

היום כולם רוצים ניסים
לא מחפשים לא מנסים
למצוא דקה שפויה בזמן
במקום שכולו בלגן

זה כבר כאן
לב אחד אמיץ, שיר אחד ממריץ
זה כבר כאן
לב אחד חושב, שיר אחד אוהב
זה כבר כאן
איש אחד מוצא , העולם כולו רוצה
שמש של עידן חדש עכשיו עולה

בכל מקום יש אנשים
(יש אנשים)
רוצים שלום של אמיצים
(אמיצים)
אז ילד בוא תביא חבר
(תביא חבר)
וביחד הכל יסתדר

זה כבר כאן
לב אחד אמיץ, שיר אחד ממריץ
זה כבר כאן
לב אחד חושב, שיר אחד אוהב
זה כבר כאן
איש אחד מוצא , העולם כולו רוצה
שמש של עידן חדש עכשיו עולה

אז והיום מחפשים אהבה
שמוצאים וקשה לשמור אותה
הזמן ירפא את כל מה שכואב
יש אותנו אז יש עוד תקווה

לפני הרבה הרבה שנים
כשהעולם היה תמים
האמינו באדם שרוצה להגשים
שאפשר להגיע לכוכבים

עכשיו זה כבר כאן

זה כבר כאן
לב אחד אמיץ, שיר אחד ממריץ
זה כבר כאן
לב אחד חושב, שיר אחד אוהב
זה כבר כאן
איש אחד מוצא , העולם כולו רוצה
שמש של עידן חדש עכשיו עולה

(כפול 3)

See also:

55
55.26
Bruce Hornsby & the Range The Road Not Taken Lyrics
Roser Hay que venir al sur Lyrics