kennet แป๋ว ฟ้ากับจันทร์ฉันและเธอ Lyrics

ก็ฉันกลัว
กลัวว่าบางทีฟ้ากว้างใหญ่ไป
ก็ฉันกลัว
กลัวว่าฟ้าเก็บดาวไว้มากมาย
มาอยู่กับดวงจันทร์
รวมอยู่ในฟ้าเดียว
และคงทำจันทร์ใจน้อย
เหลือเพียงครึ่งเดียว

มองดูฟ้าและจันทร์คู่กัน
แอบคิดถ้าเรารักกัน
อย่างฟ้าและจันทร์ได้มั้ย
และเธอเปรียบเหมือน
ท้องฟ้ากว้างใหญ่
มีฉันเป็นจันทร์คู่ใจ
ส่องแสงสว่างให้ฟ้าสดใส

แต่พอนานๆ ไม่เจอกัน
อย่างคืนที่ฟ้าไม่มีจันทร์
เราไกลกันฉันใจหาย
กลัวว่าฟ้า จะไม่รักกันอย่างเคย

ก็ฉันกลัว
กลัวว่าบางทีฟ้ากว้างใหญ่ไป
ก็ฉันกลัว
กลัวว่าฟ้าเก็บดาวไว้มากมาย
มาอยู่กับดวงจันทร์
รวมอยู่ในฟ้าเดียว
และคงทำจันทร์ใจน้อย
เหลือเพียงครึ่งเดียว

เมฆหมอกบดบัง
เมื่อตอนฉันเหม่อ
เมื่อครั้งที่ยังละเมอ
ว่าฟ้าและจันทร์นั้นคู่กัน
ฟ้าเปิดหมอกขาวก็เริ่มหายไป
มองฟ้าก็เริ่มถอนใจ
ว่าฟ้านั้นยังมีดาวอีกเป็นล้าน

แต่พอนานๆ ไม่เจอกัน
อย่างคืนที่ฟ้าไม่มีจันทร์
เราไกลกันฉันใจหาย
กลัวว่าฟ้า จะไม่รักกันอย่างเคย

ก็ฉันกลัว
กลัวว่าบางทีฟ้ากว้างใหญ่ไป
ก็ฉันกลัว
กลัวว่าฟ้าเก็บดาวไว้มากมาย
มาอยู่กับดวงจันทร์
รวมอยู่ในฟ้าเดียว
และคงทำจันทร์ใจน้อย
เหลือเพียงครึ่งเดียว

See also:

55
55.63
עברי לידר Song to a siren Lyrics
Dyablo Mentes Criminales Lyrics