The Potato คนกลาง Lyrics

ได้รู้ข่าวเขาทำให้เธอให้เสียใจ
ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ที่ตัวฉันได้ยิน
แต่เกินจะฟังแล้ว
ต้องขอไปเป็นคนกลางระหว่างตัวเขาและเธอ
แม้ดูไม่ควร

แต่คนดีดีอย่างเธอต้องเจอกับรักลวงๆอย่างนั้น
ดูมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ควรเหมือนกัน
จบเรื่องนี้จะโกรธจะเกลียดฉัน มันก็แล้วแต่เธอ
แค่จะเตือนให้เขารู้ตัวซักครั้ง
หากว่าเขายังทำเธอเจ็บช้ำ
จะต้องเจออะไรจากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน

ไม่หวังเลยเรื่องให้เธอต้องรักกัน
ก็รู้ฉันไม่ได้ดีกว่าตัวเขาเท่าไร
ห่วงเธอก็แค่นั้น
หมดเรื่องทีคิดจะทำเธอไม่ต้องไล่ฉันไป
เดี๋ยวจะไปเอง

ก็คนดีดีอย่างเธอต้องเจอกับรักลวงๆอย่างนั้น
ดูมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ควรเหมือนกัน
จบเรื่องนี้จะโกรธจะเกลียดฉัน
มันก็แล้วแต่เธอ แค่จะเตือนให้เขารู้ตัวซักครั้ง
หากว่าเขายังทำเธอเจ็บช้ำ
จะต้องเจออะไรจากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน

แต่คนดีดีอย่างเธอต้องเจอกับรักลวงๆอย่างนั้น
ดูมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ควรเหมือนกัน
จบเรื่องนี้จะโกรธจะเกลียดฉัน มันก็แล้วแต่เธอ
แค่จะเตือนให้เขารู้ตัวซักครั้ง
หากว่าเขายังทำเธอเจ็บช้ำ
จะต้องเจออะไรจากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน

จะต้องเจออะไรจากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน

See also:

55
55.84
Downthesun Revelations Lyrics
VA texas - so in love with you Lyrics