Wickeda Ivan Lyrics

Живееше до нас в махалата един,
на когото викахме Джони.
Прибрал се веднъж будалата
И написал на лист от тетрадака:
"Горе съм, на тавана!".
И старата отишла, горката,
била, обаче, тя закъсняла;
Джони висял на гредата.

Иване, защо го направи?
Иване, ти имаше всичко!
Всичко ти купувахме, Ваньо,
от нищо не те лишихме!

Посинял, с изплезен език,
Със сапун намазал дори въжето,
Кофата ритнал и увиснал без вик,
Уплашен гълъб литнал в небето.
Вчера го виждахме всички
и по нищо не му личеше.
Живота е разбрал за една нощ
и днес виси на въжето.

Иване, защо го направи?
Иване, ти имаше всичко!
Всичко ти купувахме, Ваньо,
от нищо не те лишихме!

Дълго след това в махалата
Говорихме по случая "Джони".
Защо умря така будалата?
Какво му е пречело, какво ли е гонил?
Никой и до сега не разбира,
може само да се досеща,
в пресата случай подобен все се намира,
тогава за Джони всички се сещат.

Иване, защо го направи?
Иване, ти имаше всичко!
Всичко ти купувахме, Ваньо,
от нищо не те лишихме!

See also:

55
55.115
Jesus Christ Superstar O.S.T. Gethsemane (I Only Want To Say) Lyrics
Chris Isaak Nothing To Say Lyrics