Drs. P Knolraap, lof, schorseneren en prei Lyrics

En thans, broeders en zusters Willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied "Knolraap en lof, schorseneren en prei" Op bladzijde 85 van onze bundel Rampen bedreigen het menselijk leven Knolraap en lof, schorseneren en prei Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven Knolraap en lof, schorseneren en prei Gif in de bodem, lawaaiige buren Knolraap en lof, schorseneren en prei Buien en lagere temperaturen Knolraap en lof, schorseneren en prei Libanon, El Salvador, Suriname Knolraap en lof, schorseneren en prei Weekbladenroddel en etherreclame Knolraap en lof, schorseneren en prei Degeneratie en makelaardij Knolraap en lof, schorseneren en prei Heel onze wereld wordt 1 woestenij Knolraap en lof, schorseneren en prei (Halleluja) Dalende omzet en stijgende lasten Knolraap en lof, schorseneren en prei Liegen , bedriegen, oneerbaar betasten Knolraap en lof, schorseneren en prei Vuil en verval en terreur in de straten Knolraap en lof, schorseneren en prei Popidioten en voetbalfanaten Knolraap en lof, schorseneren en prei Kwalijke ziekten en vieze gezwellen Knolraap en lof, schorseneren en prei U hoef ik zeker wel niets te vertellen Knolraap en lof, schorseneren en prei Duistere driften en afgoderij Knolraap en lof, schorseneren en prei Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij Knolraap en lof, schorseneren en prei (Waar is de Heer?) Overal zien wij ze groeien, de horden Knolraap en lof, schorseneren en prei Mensen die steeds minder menselijk worden Knolraap en lof, schorseneren en prei Mensen die jengelen, mensen die bulken Knolraap en lof, schorseneren en prei Mensen die lasteren, schimpen en pulken Knolraap en lof, schorseneren en prei Mensen, gespeend van gevoel en geweten Knolraap en lof, schorseneren en prei En wat die mensen niet allemaal eten Knolraap en lof, schorseneren en prei Nooit meer, nooit meer keert het getij Knolraap en lof, schorseneren en prei En zet u dit er dan ook nog maar bij Knolraap en lof, schorseneren en prei Knolraap en lof, schorseneren en prei Knolraap en lof, schorseneren en prei

See also:

55
55.123
Naruto naruto~ fighting dreamers Lyrics
Rodney Crowell Until Now Lyrics