ส More than i can say-G Lyrics

MORE THAN I CAN SAY ( G )Leo Sayer

ดนตรี
โว โว้ โว โว่ เย เย่ เฮ
ไอเลิฟ ยู มอ แดนไอ แคน เซย
ไอ เลิฟยู ทไวท์ เซส มัส ทูมอร์ โร
โว้ โอ เลิฟ ยูมอ แดน ไอ แคนเซ

โว โว้ โว โว่ เย เย่ เฮ
ไอ รีส ยัว เอฟรี่ ซิง เกิล เดย์
วายมัส มายไลฟ บีฟ ฟิว วิส ซอโรว
โว้ โอ เลิฟ ยูมอ แดน ไอ แคนเซย

*อา ดน ยู โน ไอนีส ยูโชว์
ไอ เทล มี พรีส ไอ กอต นะโน
ดู ยูมีน ทู เม๊ค แมค คราย
แอม ไม จัส ตะโน เตอ กาย

**โว โว้ โว โว่ เย เย่ เฮ
ไอมีส ยู มอ แดนไอ แคนเซ่
วายมัส มายไลฟ บีฟ ฟิว วิส ซอโรว
โว้ โอ เลิฟ ยูมอ แดน ไอ แคนเซย
Solo
( **,** )
เลิฟ ยูมอ แดน ไอ แคนเซย
เลิฟ ยูมอ แดน ไอ แคนเซย

See also:

56
56.18
Los Indios Tacunau Boquita de cereza Lyrics
Slayers Don't Be Discouraged (Heart Beat Mix) Lyrics