ส Stay 39 Lyrics

STAY ( G )Jackson Brown
พีเพอ สเตย์
จัสตะเล็ท เดอร์ เบทเดอ ลอง เกอร์
วีกอน ทูเพล
จัสตะเล็ท เดอร์ เบทเดอ ลอง เกอร์

*นาว ไทร ซะ นอต ดน มายท์
เอแฮว หนุ่ยยู นิด๊น มาย
อีเฮฟ วี เทค กะเลทเดอ ไทม์
แอน วีลีฟ วิทออ บี ไฮท์ (ซิงกิท )
วอน...มอร์ ซอง

โอ วอท ทู สเตย์...เฮ้ เฮ
จัสตะเล็ท เดอร์ เบทเดอ ลองเกอร์
พรีส..พรีส..พรีส..
เซย์.เฮ.ยู...วิว เซย์..ยู..วิว
Solo
โอ วอท ทู สเตย์...เฮ้ เฮ
จัสตะเล็ท เดอร์ เบทเดอ ลองเกอร์
โอ..พรีส..พรีส..สเตย์..เฮ้ เฮ
จัสตะเล็ท เดอร์ เบทเดอ มอร์

(*)
Solo

See also:

56
56.18
Ronnie Liang Ngiti [Minus One] Lyrics
Nelina Grym Lyrics