ส Sutter mill 46 Lyrics

SUTTER'S MILL ( D )Johnny Horton
ดนตรี 2 รอบ
อิน ดะสตรีท ฮอฟ โฟ เดอะ เซเวน
โซ เดอะ สโตน โฮ้ รีด เฮียดีท สโต
โอล จอท์น ซัตเดอร์ เวน ทู เดอะ มิลซ้าน
ซแต้ว เน ตี เชิบ ชา นิง โกล

เวลลี ทอคกิท ทู เดอะ ซิดี
เวล เดอะ เวอ ลัค วาย ไฟร สปริด
โน จอท์น ซัตเดอร์ ซูลแค๊ม นู วิสลี
เลฟ สแต๊ท สโตน นิน นะรีฟเวอร์ เบด

โฟ เด เคม ลัค เฮิ๊ด สโลเกิสซ
เอฟ วลีโว โฮ เมน ช่าย แดร็น แมน
อิน แน เฮลิม บลิง ค๊อส สโต เกอส
เดอะเลฟ เต้ว ทแวค สบ ฟร๊อ เดอะ แล็น

ซำ วุด เต เฮ้แล็นซอม วุด พอสเปอร์
ซำ วุด ดายท์ ฮายแอน ซำ วุด คิล
ซำ วุด แตทง เดอะลอด พรอเต ดี๊ ลีฟ เวอซ
ซำ วอน เคิส จอท์น ซัตเดอร์ สมิล

เวลเด เคม ฟนิวยอร์ค ซิดี
แอน เน เคม ฮี๊ม โฟแม่ ละแบม
วิท เด ทรีม ฮี๊ม ซุ ฟา เด โฟ จูน
อิน นิสวาย เดิส เซสเดอ เลด

เวลซำ เตว เพรล ดะ ฮ๊อทสติว ลาวโรว
แอน สเต ไทรด ทู ครอสเตอ แพลน
แอนซำ แว ลอส ฮ๊อท สติน เดอะ ร๊อค คี่ เมาเทวน
วิทสเต้ แฮน สโฟรส ทู เดอะ เรวน โฮ้...

( * ) Solo ออแกน 1 กีตาร์ 1

ซำเปิด ชตอน ดะแค ลีฟโฟเยีย
ดอสเดิส สต๊อบ คิว เทค เด เรส
แอนบาย ดะ สปรีง เดอะเรวน ทีน ซิตี
เด แฮด โด เฟวน ดอฟ เดอะ เวส

แอนเดน เดอะ เรล โหรทแคม บีไฮ เดม
แดน เบอร์เลน วอส สป้าว เดน เทลม
เวน โอล จอท์น ซัตเดอร์ เวน ทมีส ฮีสเมคเกอร์
อิด น๊อท วัน เพน นีท ทู ฮิดเนม โฮ้...

* ซำ วุด เต เฮ้แล็นซอม วุด พอสเปอร์
ซำ วุด ดายท์ ฮายแอน ซำ วุด คิล
ซำ วุด แตทง เดอะลอด พรอเต ดี๊ ลีฟ เวอซ
ซำ วอน เคิส จอท์น ซัตเดอร์ สมิล

ซำ วอน เคิส จอท์น ซัตเดอร์ สมิล
ซำ วอน เคิส จอท์น ซัตเดอร์ สมิล
ซำ เมสเติส อา เนฟเวอ ฟิวล์

See also:

56
56.18
John Cougar Mellencamp Rodeo Clown Lyrics
Goo Goo Dolls Get A Little Bit Lyrics