A คิดในใจ 099 Lyrics

คิดในใจ ( E )ลาบานูน

SOLO
รู้ว่าอย่าคิด ไปเกิน กว่านี้
เท่าที่ มี ก็รู้ ว่าดี หนักหนา
ได้ใกล้เธอ แค่คำ ว่าเพื่อนรัก
ได้พบ ได้เจอ ได้พูดจา
แต่ทุกครั้ง ต้องหลบสาย ตา กลัว ว่าใจสั่น

ฝืน ก็ไม่รู้ ได้นาน แค่ไหน เมื่อใน ใจ
ฉันคิด มากไป กว่านั้น อยาก ดูแล ห่วงใย
เธอกว่า นี้ อยากซึ้ง ให้เกิน กว่าเพื่อน กัน
กับต้องคอย เก็บมัน ทุกวัน คำ ว่ารัก เธอ

*เก็บไว้ ข้างใน ใจ เก็บ มันไป ทุกถ้อย คำ
กลัวมัน จะทำ ให้เธอ และฉัน ต้องห่าง กันไป
จจะเก็บ มันไว้ อย่างนี รัก ของฉัน ได้เพียง
แค่คิดใน ใจ หากว่าพูด ออกไป
กลัว ต้องเสีย ใจ กลัว ต้องเสีย เธอ

**รัก แต่ก็รัก ได้เพียง เท่านี้
ก็ยัง ดี ฉันขอ ให้เธอต่อ ไป
ไม่ ต้องการ ให้เธอ ได้รับรู้
ว่าฉัน กำลัง แอบรัก ใคร
ได้แต่คิด อยู่ใน หัวใจ ว่า ฉันรัก เธอ
( * )SOLO( *,** )
วันคืน ที่เวียน หมุนไป ได้แต่คิด อยู่ใน หัวใจ
ว่าฉันรักเธอ ว่าฉันรักเธอ ว่าฉันรักเธอ

See also:

56
56.31
Depeche Mode Ice Machine (Live 1984-09-29 Empire Theatre, Liverpool, UK) Lyrics
José Feliciano Echame A Mi La Culpa Lyrics