IBRICA JUSIC TAMBURALO MOMCE U TAMBURU LYRICS

Tamburalo momče uz tamburu,
tambura mu od suhoga zlata,
tanke žice, kose djevojačke,
a terzijan pero sokolovo.Gledala ga Ajka sa čardaka:
"Vidi majko, lijepa junaka!
Da mi ga je u dvoru gledati,
na njegovim grud'ma sevdisati!Karanfil bih pod njega sterala,
a pod glavu rumenu ružicu,
nek' miriše, nek' se često budi,
često budi, i često me ljubi!"