SAND BANK ซึ้ง Lyrics

รู้แล้วมีใจที่เธอให้มา รู้แล้วแววตาที่เธอมองหากัน ที่ว่างในใจที่มีให้ฉัน
จากวันนั้นฉันซึ้งใจ ฉันจะมอบความจริงใจตอบแทนเธอ รักเธอ
แม้ว่าเธอรักใคร ก็รู้ว่าใจของเธอยังมีฉัน แม้มันไม่มากมาย
แม้ว่าเธอรักใคร จะรักยังไงก็ตาม เธอจะยังงดงาม ในใจฉันเสมอ
ถึงแม้ว่าเราไม่ได้พบเจอ ก็รู้ว่าเธอส่งใจมาให้กัน คิดถึงเพียงใดที่ใจรู้ดี
แต่วันนี้ฉันซึ้งใจ ฉันจะให้ความจริงใจตอบแทนเธอ รักเธอ
แม้ว่าเธอรักใคร ก็รู้ว่าใจของเธอยังมีฉัน แม้มันไม่มากมาย
แม้ว่าเธอรักใคร จะรักยังไงก็ตาม เธอจะยังงดงาม ในใจฉันเสมอ
ฉันเข้าใจ เข้าใจ ในสิ่งนี้ที่เธอให้ ฉันก็มีสุขใจ ได้พบเธอ
ฉันเข้าใน เข้าใจ ที่ให้ฉันรักเธอ และดีใจที่เธอยังรับรู้
แม้ว่าเธอรักใคร ก็รู้ว่าใจของเธอยังมีฉัน แม้มันไม่มากมาย
แม้ว่าเธอรักใคร จะรักยังไงก็ตาม เธอจะยังงดงาม
แม้ว่าเธอรักใคร ก็รู้ว่าใจของเธอยังมีฉัน แม้มันไม่มากมาย
แม้ว่าเธอรักใคร จะรักยังไงก็ตาม เธอจะยังงดงาม ในใจฉันเสมอ

See also:

57
57.23
Burning Spear You Want Me To Lyrics
09 Shadow Gallery Lyrics