คีรีบูน เปาะแปะ Lyrics

เปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะ
เสียง ฝนกระหน่ำ
เสียง ฝนตกพรำ
ตกดังเปาะแปะ...
เปาะแปะเสียง ฝน โปรย
กระหน่ำ
เปาะแปะ สาย ฝน นำ รักมา
เมื่อฝน ตกมา
เราก็รีบวิ่งไปหลบหน้าร้านค้า
เจอ เธอ มา อยู่เคียงข้างเรา
สาย น้ำ ฝน ทำให้เธอเปียก
ฉัน จึง เรียก ให้เธอรับเอา
ผ้า ผืนงาม
เช็ดตามตัวเธอเพื่อให้บรรเทา
ฝน ทำให้เรา ได้มาพบกัน
เปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะ
เสียง ฝนกระหน่ำ
เสียง ฝนตกพรำ
ตกดังเปาะแปะ...
วัน ต่อ มา เราพบกันอีก
ฉัน จึง ปรี่ เข้าไปทักเธอ
เธอ ยิ้มมา
ทำให้ตัวฉันเห็นเธอเหมือนว่า
เป็น นางฟ้า หลง มาเกิด
ลันลา ลันลาลา ลันลา
ลันลา ลันลาลา ลันลันลา
ลันลันลา ลันลันลันลา
ลันลันลา ลันลันลันลา
ลันลา...ลาลาลาลันลา
ความ รัก เรา
พลันก็เริ่มเปลี่ยน
ใจ แสน เพลิดเพลินในรักเรา
ขอ รักฉ่ำเย็น
เช่นดังสายฝนแห่งรักเรา
ขอบ คุณฝนเจ้า นำรักให้มา
ลันลา ลันลาลา ลันลา
ลันลา ลันลาลา ลันลันลา
ลันลันลา ลันลันลันลา
ลันลันลา ลันลันลันลา
ลันลา...ลาลาลาลันลา
เปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ
เปาะแปะเปาะแปะ
เสียง ฝนกระหน่ำ
เสียง ฝนตกพรำ
ตกดังเปาะแปะ...

See also:

57
57.74
Aurora Borealis We Rock Lyrics
pit10 ft. deniz Bana Ferrari Alsana Berkcan Lyrics