Bakery Artist ช่วงชีวิต (Once in my my life) Lyrics

อาจจะสาย ที่ฉันเพิ่งจะคิดได้
สิ่งที่หาย คงไม่อาจย้อนหวนคืนมาใหม่ คำๆนั้น
วันที่เราพบกัน วันที่เรารักกัน
โอ้วันนั้น อยากจะบอกเธอเหลือเกิน
แล้วถ้าวันนั้น ถ้าฉันคงพูดกับเธอก่อน
เลยวันนี้ ก็คงไม่เสียเธอไปแน่นอน เธอหรือฉัน
เราก็คงพบกัน เราก็คงรักกัน
โอ้วันนั้น อยากจะกลับไปเหลือเกิน
* อยากให้เธอรู้ ว่าเพลงนี้ ถูกเขียนออกมาหลังจากวันนี้
ฉันมีความสุขทุกเวลา เหมือนฝันไป
และ อยากให้รู้ สิ่งที่ฉันเก็บมันอยู่ข้างใน
ช่วงชีวิตที่เคยมีเธอ คือช่วงเวลาที่ฉันเป็นสุขในหัว...ใจ
วันที่เราพบกัน วันที่เรารักกัน
โอ้วันนั้น อยากจะกลับไปเหลือ..เกิน
( * )

See also:

58
58.80
Forever Love Close To You Lyrics
Aquelarre Mirando Adentro Lyrics