בועז מעודה בועז מעודה- אל תכעסי זה לא אסון Lyrics

אל תכעסי, אל תכעסי, אל תכעסי...

מול ביתך אשב שנה ואזמר לך פזמון,
אם אזייף באיזה רבע טון
אל תכעסי זה לא אסון,

לא אקח דבר אל פי אף לא גרגר של מזון,
ואם אמות ככה מרזון
אל תכעסי זה לא אסון,

אעשה זאת כדי שאת יהיה לך קצת עליי איכפת,
כדי שפעם בחיי תביטי רק אליי אליי,

אם אחד יזמין אותך לסרט או תיאטרון,
תיכף אתפוס אותו בגרון
אל תכעסי זה לא אסון,

אם פתאום ארד לכביש כמו מוכה עיוורון,
ואדרס על ידי שונסון
אל תכעסי זה לא אסון,

אעשה זאת כדי שאת יהיה לך קצת עליי איכפת,
כדי שפעם בחיי תביטי רק אליי, אליי.

אם יחסר לך פעם גרוש סימכי עליי בנידון,
מתוך הבנק אז אגנוב מיליון
אל תכעסי זה לא אסון,
אם תחליטי שאני אינני בא בחשבון,
תיכף אקפוץ דרך החלון אל תכעסי זה לא אסון,
תיכף אקפוץ דרך החלון וזה הסוף של הפזמון...

See also:

58
58.109
Kiemsa Brise-glace Lyrics
ENMANUEL Yo era feliz contigo Lyrics