Leslie Cheung A Better Tomorrow Lyrics

Hing hing siu sing joi wai ngo sung wun luen
Nei wai ngo jue yup faai lok keung din
Hing hing suet sing maan cheung lo faai yiu jau gwoh
Jung yue jaau doe ming mei ching tin

Sing sing foon fu yeuk hei
Jeung hung yut faat fong gum jin
Ngo boon nei wong yut siu min chung yin
Hing hing giu sing gung toi mong ngaan hon go hung
Jung yue ching tin yau mei wai nei hin

*Yung jeuk nei dong choh wun hing joi yung yin
Sum lui bin tung nin ji hei mung mei wu yim
Gum yut ngoh yue nei yau si gin bing gin
Dong nin ching chi hak si tim seung sun sin

Yut mong nei ngaan lui wan hing yi tung din
Sum lui bin chung chin mung yut dim mei goi bin
Gum yut ngoh yue nei yau si gin bing gin
Dong nin ching joi doe tim seung sun sin

See also:

59
59.40
Jan Plestenjak Tebe Imam Lyrics
Lollipop xia ri chu ti yen Lyrics