Wiel Knipa D'r Heëlesje Wink Lyrics

Ze zage van Heële de luuj wuure sjtief,
de Winkbülle hojje gee blood i ge lief.
Ze zage i Heële geet alles mit Wink.
Mar inne va Heële zeat nieks en e d___t:

Vuur mich geet op de ganse Welt, nieks boave der Heëlesje Wink,
Dea toesj ich neet vuur good of geld, dat ginne zich dat ooch mar d___t.
Mie hat dat bliet vuur Heële sjloa, zoelang der Wink bes-jeet.
Want oane dea Wink, dea He-ëlesje Wink, is Heële, Heële neet,
Want oane dea Wink, dea He-ëlesje Wink, is Heële, Heële neet.

Deë Wink in os sjtedje, deë deet os nuij good.
Zoelang deë bliet weije, zoelang hout' v'r mood.
Os sjtad weët ing weltsjtad alling durch d'r Wink.
D'r Winkbuul va Heële is sjtolz d'rop en zingt:

Vuur mich geet op de ganse Welt, nieks boave der Heëlesje Wink,
Dea toesj ich neet vuur good of geld, dat ginne zich dat ooch mar d___t.
Mie hat dat bliet vuur Heële sjloa, zoelang der Wink bes-jeet.
Want oane dea Wink, dea He-ëlesje Wink, is Heële, Heële neet,
Want oane dea Wink, dea He-ëlesje Wink, is Heële, Heële neet.

Ze zage va Heële, de luuj wuure kaal,
ze sjpreuke gee Limburgs, dat wuur te banaal.
Ze kalle en moelle en veule zich flink.
Mar inne va Heële is sjtolz d'rop en zingt:

Vuur mich geet op de ganse Welt, nieks boave der Heëlesje Wink,
Dea toesj ich neet vuur good of geld, dat ginne zich dat ooch mar d___t.
Mie hat dat bliet vuur Heële sjloa, zoelang der Wink bes-jeet.
Want oane dea Wink, dea He-ëlesje Wink, is Heële, Heële neet,
Want oane dea Wink, dea He-ëlesje Wink, is Heële, Heële neet.

See also:

60
60.9
Wiel Knipa Limburgs Plat Lyrics
Sam Cook You Send Me Lyrics