KAT นอกสายตา Lyrics

แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ
แอบทุกข์เมื่อเธอเสียใจ
หัวเราะและร้องไห้ ไปกับเธอทุกครั้ง
แม้เธอจะไม่หันมา ฉันยังเฝ้ามองทุกวัน
ได้เฝ้าดูห่างๆ มันก็ยังพอใจ

ไม่หวังให้เธอมีใจ
ไม่หวงถ้าเธอมีใคร
ไม่หวังยืนใกล้ๆ ไม่ต้องการร้องขอ
ได้ยืนอยู่บนผืนดิน ผืนเดียวกับเธอก็พอ
ฉันก็มีความสุข อยู่กับฝันของฉันเท่านี้

อยู่นอกสายตา ของเธอตั้งไกล
ฉันนั้นก็ทำได้ แค่มองจากตรงนี้
แต่ฉันยังรอซักวัน เธอหันมองผ่านทางนี้
แค่ซักวินาที เธอเห็นฉันคนนี้ในสายตา

และแม้ว่านานเพียงใด
และแม้ว่าไกลดังเดิม
ยังเฝ้ารอเธออยู่ ต่อให้ไกลแค่ไหน

ไม่เคยอยู่ในสายตา
ไม่เคยอยู่ในหัวใจ
แต่ขอมีเธอใกล้ อยู่ในฝันของฉันก็พอ

อยู่นอกสายตา ของเธอตั้งไกล
ฉันนั้นก็ทำได้ แค่มองจากตรงนี้
แต่ฉันยังรอซักวัน เธอหันมองผ่านทางนี้
แค่ซักวินาที เธอเห็นฉันคนนี้ในสายตา

ไม่เคยอยู่ในสายตา
ไม่เคยอยู่ในหัวใจ
แต่ขอมีเธอใกล้ อยู่ในฝันของฉันก็พอ

อยู่นอกสายตา ของเธอตั้งไกล
ฉันนั้นก็ทำได้ แค่มองจากตรงนี้
แต่ฉันยังรอซักวัน เธอหันมองผ่านทางนี้
แค่ซักวินาที เธอเห็นฉันคนนี้ในสายตา

See also:

61
61.98
Random Eiffel 65 - I'm Blue Lyrics
Bobby Darin The Wanderer Lyrics