קישקשתא אצה לי השוקה Lyrics

(דקלום)
בואו נלך לשוק מה נקנה?

אצא לי השוקה
תרנגול קטן אקנה לי
התרנגול קוקוקוריקו קו
הוא יזמר עד אור הבוקר

אצא לי השוקה
כלבלב קטן אקנה לי
הכלבלב ווף ווף
התרנגול קוקוקוריקו קו
הוא יזמר עד אור הבוקר

אצא לי השוקה
חתלתול קטן אקנה לי
החתלתול מיאו מיאו
הכלבלב ווף ווף
התרנגול קוקוקוריקו קו
הוא יזמר עד אור הבוקר

אצא לי השוקה
ברווז קטן אקנה לי
הברווז גה גה
החתלתול מיאו מיאו
הכלבלב ווף ווף
התרנגול קוקוקוריקו קו
הוא יזמר עד אור הבוקר

אצא לי השוקה
חמור קטן אקנה לי
החמור אי אה
הברווז גה גה
החתלתול מיאו מיאו
הכלבלב ווף ווף
התרנגול קוקוקוריקו קו
הוא יזמר עד אור הבוקר

See also:

61
61.115
Ladánybene 27 Volt már jobb Lyrics
This Day And Age Second Place Lyrics