misbah & Ilham lorbin sentimental Lyrics

edhenee leebumey kalaa
umurah ufaa hodha dheynamay
dhekenee foni huvafen thakey
umurah loabin ulhedheyna may
loabin yaar ogaaveema dhodhin
handhuvaru alivay meh yay
rolhin maysihun veema
mulhin hin hey lavvafiyey eh

dhekilan edheyvarey magey hi
hodhan edheyvarey magey dhe lo
beehen edheyvaray magey dhe aii
uraalan edhenee mi j___ay lobi vaa X 2

edhemay bo alhain onnan ungu gai
ovegen umurah nidhaalan gaathuga
ulhelan ufaluga edhenee mi hithay
dhehitheh mikamun minjuvaane hey
yageenay kalaa yah magey hi loabin furigen dheyn

ogavaan edhemay loabi dheyn edhemay
faruva dheyn edhemay hithuga vaan edhemay
ogavaan edhemay loabi dheyn edhemay
faruva dheyn edhemay hithuga vaan edhemay

edhigen mi hi ronee hunnan kalaa gaathuga loabin
ehaaves loabivay
adhu dhen beynunve loabin ulhelan ves
loabin dhen beynumay
loabi loabin.. loabin loabin ulhelan loabin beynumay
kalaaya magey hi loabin furigenvay

loabin yaaru ogaaveema
dhodhin hadhuvaru alivay mayey eh
rolhin........
j___ay loabi vaa

edhigen mi hi ronee

See also:

62
62.32
Black Lab Ecstasy Lyrics
HIM HIM - The Cage Lyrics