Ploy พลอย กุหลาบกุมภาพันธ์ Lyrics

รู้ไหมทำไมเดือนกุมภาพันธ์
จึงเป็นเดือนที่สั้นที่สุดแห่งปี
นั่นก็เพราะมันเป็นเดือนแห่งความรัก
ก็ความรักที่ยาวนานมันไม่มี

สุดท้าย ก็ต้องจบ สุดท้าย ก็ต้องเจ็บ
นี่แหละคือสิ่งที่เรียกกันว่าความรัก

ต่อไปนี้ จะจดจำ
ว่าความรัก เป็นอย่างนี้
ต่อไปนี้ จะเก็บใจ
เอ่ยคำลา กับความรัก

รู้ไหมทำไมกุหลาบที่สวยงาม
ทำไมธรรมชาติต้องให้มีหนาม
นั่นก็เพราะมันเป็นตัวแทนความรัก
ก็ความรักทำร้ายเราประจำ

สุดท้าย ก็ต้องจบ สุดท้าย ก็ต้องเจ็บ
นี่แหละคือสิ่งที่เรียกกันว่าความรัก

ต่อไปนี้ จะจดจำ
ว่าความรัก เป็นอย่างนี้
ต่อไปนี้ จะเก็บใจ
เอ่ยคำลา กับความรัก

ต่อไปนี้ จะจดจำ
ว่าความรัก เป็นอย่างนี้
ต่อไปนี้ จะเก็บใจ
เอ่ยคำลา กับความรัก

See also:

62
62.59
Luisa Fernandez Give Love A Second Chance Lyrics
Robert Palmer Spanish Moon Lyrics