Zheng Zhi-Hua Using Time to Forget Lyrics

曾經一雙無怨的眼
風雨後依然沒變
匆匆一生遺忘多少容顏
唯一沒忘妳的臉

飄過青春的夢呀
驚醒在沈睡中
我用一轉身離開的妳
用我一輩子去忘記

突然望了揮別的手
含著笑的兩行淚
像一個絕望的孩子
獨自站在懸崖邊

曾經一雙無怨的眼
風雨後依然沒變
匆匆一生遺忘多少容顏
唯一沒忘妳的臉

飄過青春的夢呀
驚醒在沈睡中
我用一轉身離開的妳
用我一輩子去忘記

飄過青春的夢呀
驚醒在沈睡中
我用一轉身離開的妳
用我一輩子去忘記

我用一轉身離開的妳
用我一輩子去忘記

See also:

62
62.78
12 Chamillionaire I Think I Love You [www.rap4ever.net] Lyrics
07.R.K.M & Ken Y Ft Nicky Jam - Cruz & Maldi Lyrics