03-Anything Else ลองคิดดู Lyrics

อาจเป็นแค่ความฝัน
มีไหมวันที่เราสองคนจะรักกัน
ก็เลยถาม...

ว่าเธอคิดอย่างไร
กับสิ่งที่ฉันได้ทำให้เธอ
เธอรู้รึไม่

เสียใจเมื่อเธอนั้นได้พูดว่า
ไม่อาจจะให้มากไป
ฉันขอเพียงแค่เธอนั้นให้โอกาสฉันได้มั้ย
อย่าเพิ่งถอยหนีไป

ลองคิดดูสิ่งที่ฉันทำ
เธอไม่ต้องกลัวมันแค่เรื่องของหัวใจ
และชั้นเองก็อาจจะไม่ใช่
เธอแค่ลองเปิดรับหัวใจของ
ชั้นหน่อย จะได้ไหม...

ว่าเธอคิดอย่างไร
กับสิ่งที่ฉันได้ทำให้เธอ
เธอรู้รึไม่

เสียใจเมื่อเธอนั้นได้พูดว่า
ไม่อาจจะให้มากไป
ฉันขอเพียงแค่เธอนั้นให้โอกาสฉันได้มั้ย
อย่าเพิ่งถอยหนีไป

ลองคิดดูสิ่งที่ฉันทำ
เธอไม่ต้องกลัวมันแค่เรื่องของหัวใจ
และชั้นเองก็อาจจะไม่ใช่
เธอแค่ลองเปิดรับหัวใจของ
ชั้นหน่อย จะได้ไหม...

ลองคิดดูสิ่งที่ฉันทำ
เธอไม่ต้องกลัวมันแค่เรื่องของหัวใจ
และชั้นเองก็อาจจะไม่ใช่
เธอแค่ลองเปิดรับหัวใจของ
ชั้นหน่อย จะได้ไหม...

ลองคิดดูสิ่งที่ฉันทำ
เธอไม่ต้องกลัวมันแค่เรื่องของหัวใจ
และชั้นเองก็อาจจะไม่ใช่
เธอแค่ลองเปิดรับหัวใจของ
ชั้นหน่อย จะได้ไหม...

See also:

62
62.82
Natural Born Hippies Lola (If You Ever Fall In Love) Lyrics
Camela Porque me has enganado Lyrics