edyta geppert Władza Lyrics

Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu
Aby kraj się nie pogrążył w othłani zamętu
Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy
Do poddanych, tak mawiają najlepsi doradcy
Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien
Władzę swą szanować, z tego demokracja słynie

Lecz czasami władza bierze przykład z króla słońca
A ich wzrok i słuch dosięga ledwie piórka końca
Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba
Zamiast swoją pracą pomóc gdy potrzeba chleba
Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę
No i władza naród też mieć będzie na uwadze

Spokój jest potrzebny ludziom by czegoś dokonać
Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać
Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą
Ludzie pójdą inną drogą, nowy rząd wybiorą

Aby czasu nie marnować i sił nie roztrwonić,
Mądrych trzeba słuchać i jak skarb ich chronić x2

See also:

62
62.97
Asmara Novia Kolopaking Lyrics
Michael McDonald I Second That Emotion Lyrics