Vu Khanh Tien Dua Lyrics

Khi em về chừng như sang đông.
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh.

Mai em về mình không đưa nhau.
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau.

Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không hát
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em.

Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa nhàu
Em đi rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui.

Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.

See also:

62
62.112
Reação em Cadeia Me Deixe Em Paz Lyrics
Neils Children What Will You Say To Me Lyrics