Đan Trường Tỏ Tình Lyrics

Sao nàng ở dzậy mình ên,
tương tư anh biết bắt đền ai đây .
Trầu xanh trồng đủ mười đây ,
để ai mong ngóng đêm ngày buồng cau
Tơ hồng mơ ước mai sau ,
hò xư điệu lý suốt đời thương nhau
Phải lòng anh đã nàng ơi ,
ngó lơ hổng đặng ngỏ lời làm sao
Nhà ai cây khế cao cao ,
gặp nhau mấy lần khế rụng anh nào dám đâu
Dòng sông chỗ cạn chỗ sâu ,
lòng anh muốn nói với nàng tỏ tình mấy câu
Ngựa ô ai khớp về dinh ,
nàng vẫn một mình đêm trường gió thổi năm canh
Đồng xanh ai cấy mạ non ,
trăng khuyết lại tròn anh còn chờ đợi mấy thu
Tỏ tình chim sáo tương tư ,
tỏ tình chim sáo tương tư...

See also:

64
64.97
10 Pasau de Rosca Lyrics
אריאל הורוביץ מארח את ג'קי לוי מלאך Lyrics