Sud Sound System Raggasoldati Lyrics

Soldato Giacalone !!!! Presente Generale
Lui e' un soldato speciale , e' un ragga soldato......

E senteme senteme senteme senteme senteme
Dai vienmi dietro dai
E senteme ..........................................
Dai vienmi dietro dai

Ta canta u' Jakalone da una calda regione ,
ca' c'e' puru u' Generale du Mercatu Centrale
DJ tutti uniti fanno rime sentite
Rapiti l'aricchi ca' ta cantu di nostri cosi

Raggamuffin inna Jamaica , inna London
Controlliamo tutta la zona in Sicilia comu in Toscana
E na' cantamu di ca' e na cantamu di dra'
Annacati cu mia camina va'....

Ragga soldati da nessuno comandati
Liberi , orgogliosi, tutti belli affiatati
Rime coscienziose , liriche culturali
Lingua bella p___ta , non siamo ignoranti

E un mi piacinu i munzignarie, i cosi tinte e l' angherie
Un sopportu i prepotenti e l'arroganti
Cantu reggae ribelle vissuto sulla pelle
Nun lu poi firmari e mancu 'ncatinari
Ragga esigenza combatte la demenza
Ragga esigenza combatte l'apatia

RAGGA SOLDATI , SIAMO RAGGA SOLDATI
DELLA PAROLA , TI DICO, SOLO SIAMO ARMATI x 2

Chiddu chi c___u e' chi ta' cantu
Chiddu chi c___u e' chi ta cantu e un mi scantu x 2

U Ragga surdatu , du sule e' vasatu ,
du sule abbrazzatu e chi sbirri sciarriatu
e senteme senteme, u sai u sai
cu rispettu e' misuratu e cu lu porta l'avi purtatu
un m'addumannare chiddu chi poi fari ,
ciucia n'capu stu' focu e lassalu abbruciare

Tutti i sound systems suonano Reggae Ribelle
Le nostre radio suonano reggae ribelle
Tutte le posse muovono reggae ribelle
Chiddu chi ti cantu e' reggae ribelle

E ca' musica a'a', ti la cantu 'n faccia'
Cu sti rime a'a' , tila cantu 'n faccia'
Cu stu ritmu a' a' , annacati cu Madaman
Te la canta Jakalone e il Generale eccolo qua'

Generale ( parte del Generale )

RAGGA SOLDATI , SIAMO RAGGA SOLDATI
DELLA PAROLA , TI DICO, SOLO SIAMO ARMATI x 2

Chiddu chi c___u io' ti lu cantu
Chiddu chi c___u e' chi ta' cantu e nun mi scantu
Chiddu chi c___u io' ti lu cantu
Chiddu chi c___u, chiddu chi sentu, veni du core
Ti dicu nun mi scantu

One love a tutti quanti e paci na' stu munnu
Chiddu chi ti c___u io' un ci giru 'ntunnu
s_____rano le case ma non ci possono fermare
Controllano chi siamo ma non ci possono fermare
Non ci chiudono la bocca, no non ci possono fermare
Questa e' la nostra arma e la sapremo usare..........

Uo' o , o o
Uo' o, o o

See also:

66
66.22
gdybys byl lzy Lyrics
Gloria Estefan & Celia Cruz Tres Gotas de Agua Bendita Lyrics