ศรีไศล สุชาตวุฒิ คนเดียวในดวงใจ Lyrics

Translation 2
คนเดียวในดวงใจ (ศรีไศล สุชาติวุฒิ)

เธอ มาจากไหน เธอจะเป็นใครฉันไม่เคยคิด
รู้แต่บัดนี้เธอมาสถิต มาอยู่ใกล้ชิดในดวงใจฉัน
เธอ มาจากไหน จากดินผืนใดหรือจากสวรรค์
ฉันก็จะรัก..รักเธอเท่ากัน ไม่เคยจะหวั่นแม้คำนินทา

คนเดียวเท่านั้นในชีวิต คนเดียวสนิทแนบอุรา
คนเดียวที่ฉันบูชา ที่ปรารถนาคนเดียวในโลก
เธอ มาจากไหน เธอจะเป็นใครฉันถือเป็นโชค
แม้รักเธอแล้วฉันต้องเศร้าโศก เป็นคนโชคร้ายในโลกก็ยอม

See also:

66
66.105
The Levellers I Have No Answers Lyrics
Simply Red 02 - Fake Lyrics