Boston Camerata E la Don Don Lyrics

E la don, don, Verges María, e la don don,
peu cap desanque que nos dansaron.

1.
O garçons, aquesta nit
una verges na parit
un fillo qu'es tro polit
que non aut au en lo mon.

2.
Digasnos qui t'ho la dit
que verges n'haja parit
que nos mai havem ausit
lo que tu dìu, giranthom.

3.
A eo dian los argeus
que cantaven altas veus
la grolla n-ecelsis Deus
qu'en Belem lo trobaron.

4.
Per señau nos an birat
que verets embolicat
de drapets molt mal faxat
lo ver diu petit garçon.

5.
Vin Perot ia Diu verai
ia la Verges sa mai
un sorron li portarai
que sera ple de coucom.

6.
Ara canta tu Beltran
per amor deu Sant Infan
i aprés cantara Joan
i donar nos han coucom.

7.
I be cantare sus dich
per Jesus mon bon amich
que nos sauvara la nit
de tot mal quan hom se dorm.

See also:

67
67.47
Maccabees Precious Time Lyrics
Vieja Cepa El gran romántico Lyrics