Atmosphere Mat Xich Lyrics

Cuộc đời là những chuỗi dây xích
Trôi dần qua ngày tháng
Quay đều những vòng quay nhàm chán
Mỗi người là một mắt xích
Những mắt xích móc nối vào nhau
Bấu víu nhau, siết chặt nhau
Không ai có thể thoát ra
Vì tất cả đều là mắt xích
Mắt xích...mắt xích...
Mỗi người là một mặt xích
Mắt xích...mắt xích...
Tại sao lại là mắt xích
Cuốn tôi vào những vòng quay
Tôi phải sống như họ sống
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
Tôi giẫy giụa trong đớn đau
Tôi im dìm trong âu sầu
Tôi biết tôi ko bao giờ thoát ra
Vì tôi đã là một mắt xích
Mắt xích...mắt xích...
Tại sao tôi lại mắt xích
Mắt xích...mắt xích...
Tôi không muốn là một mắt xích
Ah a ..a.a...a !!!!

See also:

67
67.61
piperrak la puta de la cabra Lyrics
The Left Banke I've Got Something On My Mind Lyrics