Neno Belan Galeb Lyrics

Ka da sam galeb
letim
slobodan i sam
negdi daleko
lutam
i dalje ću, al' znam
di mi je srce ostalo
ostalo čežnje samo
jer nikada nije prestalo
željeti se vratit tamo
di su zore poput svile meke
i di me moja mati uvik čeka
da se vratim, izdaleka
tamo di sinje more ljubi bili žal
di zvuk te pisme nosi vitar maestral
tamo di moj je rodni kraj
moj je zavičaj
tamo di sunce uvik sja
tamo je dalmacija

ka da sam galeb
letim
slobodan i sam
negdi visoko
i više
ka nikada do sad
al mi je srce ostalo
ostalo čežnje samo
jer nikada nije prestalo
željeti se vratit tamo
di su zore poput svile meke
i di me moja mati uvik čeka
da se vratim izdaleka
tamo di sinje more ljubi bili žal
di zvuk te pisme nosi vitar maestral
tamo di moj je rodni kraj, moj je zavičaj
tamo di sunce uvik sja
tamo je dalmacija
tamo je dalmacija
tamo je dalmacija
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalmacija

See also:

67
67.77
Andy Lucas De que vale Lyrics
Charles Aznavour Le Cabotin Lyrics