Hạ trắng Lyrics

Gọi nắng!
Trên vai em gầy Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn Lòng hoa bướm say
Lối em đi về Trời không có mây
Đường đi suốt mùa Nắng lên thắp đầy

Gọi nắng! Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai Bước chân em về
Nào anh có hay Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau

Gọi nắng! Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi Nắng đưa em về
Miền cao gió bay Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...

See also:

7
7.95
Bijelo Dugme Top Lyrics
约定 Lyrics