De Strangers Schele Vanderlinde Lyrics

Op de kante van Lier
Woont nen ouwe pompier
Ne vent diena zoe scheel as nen otter zie
Maar hij was, zennie bang
Vruger jare pertang
Bij ieder vrouw de superfavorie
Want hij ee, ze gerust
Hiel wa mokkes gekust
En dazzet geren odden da was e feit
Hij is nooit ni getrouwd
Want hij was zonder fout
Den dorpsstier in zijne glorentijd
En krege ze'm in de mot
Riep iederien lak zot
Hier hedde

Schele Vanderlinde
Van heel de stad
De grootste schat, de meest beminde
Schele Vanderlinde
Zoene pompier, as die van Lier
Koste nieverans ni vinde
Al stoeng ze rechteroogske wa kadal
Voor ieder wefke was 't nen toffe knul

Ikke, ikke, Schele Vanderlinde
Mor alleman zee in den tijd
Ons prutoog of ons loekerke
Surtoe de maskes
Allemaal ware ze stapelzot
Van maai, allemaal
Allee, de vrouw van de champetter
Die stak heur kot in brand
Oemda'k mor langs zou wille kome
En de madam van den doktoor
Da was een aa schuur
As die begost te braande
En de maid van de pastoer
Wadda die allemaal van doen

Oep ne kier, kwam e mens
Van on d'Hollandse grens
Ze zei: Zeg schele, luistert najis nor maa
Komde ni nor m'n huis
Want ik woen dor in Sluis
En k'hem dor wel ne seksboutiek of draa
En de schele docht na
En toen zettem: Och ja
E seksboetiekske kan nog
Zoe slecht ni zaain
En dorbaai winkelier
Das zoe goed 'as pompier
En hij vertrok toen me den ierste trein
Hij docht, na zennek bon
Ik zit dor on de bron
En weg was

Se, akker on denk
Van toen dakkin dien train zat dochtek al
Zouwe ze der ni t'haard onder lije
En wette wattak achteraf in Sluis heb ore vertelle
Dat de vraa van de champetter
Nor d'a__eranse liep
Voer de schaai on er verbrand kot
En de madam van den doktoor
Die aa schuur, dazze nor e klooster
Getrokken was uit ldvd
En de maid van de pastoor
Liet mor misse lezen
Omdak zou terugkome, de sloer

Na verloop van nen tijd
Kreeg 'm dikkement spijt
En wouw 'em terug zen
Djoppeke van pompier
Van die winkels me seks
Attem toch zoen kompleks
Zoedanig datemk er h___ndul van wier
En hij zei: Da's te stoem
'k Gonne kikke veroem
Want ginderachter kent ma nog iederien
En ik em zoe'n gedacht
Dakkik dor wer verwacht
Mor toenem aankwam
Stoeng em dor allien

En toen dakik dor zoe stillekes
En allien on de stase stoeng
h___denekik iniens
Awel, wie damme dor emme
En dor stoeng de champetter
En de pastoer, en meneer doktoor
En de champetter die zei
Miljarde, a die van mij dawet
Dage wer terug ze
Dan stekt die vaneir ons kot in brand
En den doktoor zee
En a die van mai et wet
Goeit z'in 't klooster er kap over d'haag
En de pastoor zei
Main maid heegget precies al geroke
En se, dor komt z'af
Ziedis wie dazallemol bajee
Paula, en Roza, en Emmelie, en Angel
Louise, en Mie van Trees van Emmerance
En zie is, die van den bakker is er ook bij
Och, en die dikke van den bienhouwer
Tis nie waar, he
Die allemol voer mai
Komen die allemol zien

See also:

69
69.8
De Nieuwe Snaar Rock-a-hula-baby Lyrics
Takara No Love's Enough Lyrics