Drs. P. Drs. P. - Knolraap En Lof, Schorseneren En Prei Lyrics

En thans broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, dat heerlijke lied
Knolrapen, lof, schorseneren en prei. Op bladzijde 85 van onze bundel.

Rampen bedreigen 't menselijk leven, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Gif in de bodem, lawaaiige buren, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Buien en lagere temperaturen, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Libanon, El Salvador, Suriname, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Weekbladen, roddel en etherreclame, knolrapen, lof, schorseneren en prei

Degeneratie en makelaardij, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Heel onze wereld wordt een woestenij, knolrapen, lof, schorseneren en prei

Dalende omzetten, stijgende lasten
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten
Vuil en verval en terreur in de straten
Popidioten en voetbalfanaten
Gevaarlijke ziekten en vieze gezwellen
U hoef ik zeker wel niets te vertellen

Duistere driften en afgoderij
Wie zal ons redden, wie maakt ons weer blij,
knolrapen, lof, schorseneren en prei (-s de heer)

Overal zien wij de groeiende horde
Mensen die steeds minder menselijk worden
Mensen die jengelen, mensen die bulken
Mensen die lasteren, schimpen en pulken
Mensen verschoond van gevoel en geweten
En wat die mensen niet allemaal eten

Nooit meer, nooit meer keert 't getij
En zet U dit er dan ook nog maar bij

See also:

69
69.8
Morgul The Need to Kill Lyrics
bso sexo en nueva york Lyrics