Day Tripper ความสุขบางเวลา Lyrics

ฉันเห็นเธอทุกวันอยู่กับเขา
แต่เราก็ยังคบกันตลอดมา
เธอรักเขาเท่าไหร่ไม่มีปัญหา
ก็ขอให้เธอรู้ว่าฉันเข้าใจ

ก็ไม่รู้ว่าฉันหรือเธอที่เป็นคนผิด
แต่ที่รู้คือฉันไม่คิดที่จะเสียใจ

ต้องเจ็บต้องปวดร้าว ต้องเศร้าก็เพราะเธอ
ดีกว่าไม่ได้เจอกับเธอคนดีที่ใฝ่หา
ทนเจ็บดีกว่าเหงา ดีกว่าที่เหน็บหนาวมันเรื่อยมา
สุขแค่บางเวลา ก็คงจะดีกว่าเหงาทุกวัน

แม้ฉันเองต้องทนตลอดมา
แต่คิดแล้วคงจะทนมันต่อไป
เธอรักเขาเท่าไหร่ไม่มีปัญหา
ก็ขอให้เธอรู้ว่าฉันเข้าใจ

ก็ไม่รู้ว่าฉันหรือเธอที่เป็นคนผิด
แต่ที่รู้คือฉันไม่คิดที่จะเสียใจ

ต้องเจ็บต้องปวดร้าว ต้องเศร้าก็เพราะเธอ
ดีกว่าไม่ได้เจอกับเธอคนดีที่ใฝ่หา
ทนเจ็บดีกว่าเหงา ดีกว่าที่เหน็บหนาวมันเรื่อยมา
สุขแค่บางเวลา ก็คงจะดีกว่าเหงาทุกวัน

ต้องเจ็บต้องปวดร้าว ต้องเศร้าก็เพราะเธอ
ดีกว่าไม่ได้เจอกับเธอคนดีที่ใฝ่หา
ทนเจ็บดีกว่าเหงา ดีกว่าที่เหน็บหนาวมันเรื่อยมา
สุขแค่บางเวลา ก็คงจะดีกว่าเหงาทุกวัน

สุขแค่บางเวลา ก็คงจะดีกว่าเหงาทุกวัน

!ce-jung

See also:

69
69.30
Gentleman - En Veetu Lyrics
情非得已(庚澄庆) Lyrics