DOS Your Song Lyrics

ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมา เวลามันก็ผ่านไป
หยิบเอาปากกาขึ้นมา นั่งลงเขียนเพลงให้เธอ

เพลงนี้ก็เพื่อเธอ อยากร้องให้เธอฟัง
อยากให้เธอได้ฟัง ให้เธอได้เข้าใจ
ความรักที่ฉันมี ให้เธอเพียงคน
เพราะฉันนั้นต้องการมีเธอตลอดไป

ฝากเพลงนี้ให้เธอ ให้เธอ แทนคำพูดทุกอย่าง
เวลาที่ฉันร้องออกมาจากหัวใจ ร้องให้เธอคนเดียวในวันนี้
อยากให้เธอ ให้เธอและฉันได้ร้องเพลงด้วยกัน
เวลาที่เราร้องจะมีกันและกัน
เธอและฉันไม่เคยจะห่างไกล (ให้หัวใจเราใกล้กัน)

ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมา เวลามันก็ผ่านไป
หยิบเอาปากกาขึ้นมา นั่งลงเขียนเพลงให้เธอ

เพลงนี้ก็เพื่อเธอ อยากร้องให้เธอฟัง
อยากให้เธอได้ฟัง ให้เธอได้เข้าใจ
ความรักที่ฉันมี ให้เธอเพียงคน
เพราะฉันนั้นต้องการมีเธอตลอดไป

ฝากเพลงนี้ให้เธอ ให้เธอ แทนคำพูดทุกอย่าง
เวลาที่ฉันร้องออกมาจากหัวใจ ร้องให้เธอคนเดียวในวันนี้
อยากให้เธอ ให้เธอและฉันได้ร้องเพลงด้วยกัน
เวลาที่เราร้องจะมีกันและกัน
เธอและฉันไม่เคยจะห่างไกล (ให้หัวใจเราใกล้กัน)

ฝากเพลงนี้ให้เธอ ให้เธอ แทนคำพูดทุกอย่าง
เวลาที่ฉันร้องออกมาจากหัวใจ ร้องให้เธอคนเดียวในวันนี้
อยากให้เธอ ให้เธอและฉันได้ร้องเพลงด้วยกัน
เวลาที่เราร้องจะมีกันและกัน
เธอและฉันไม่เคยจะห่างไกล (ให้หัวใจเราใกล้กัน)

ฝากเพลงนี้ให้เธอ ให้เธอ แทนคำพูดทุกอย่าง
เวลาที่ฉันร้องออกมาจากหัวใจ ร้องให้เธอคนเดียวในวันนี้
อยากให้เธอ ให้เธอและฉันได้ร้องเพลงด้วยกัน
เวลาที่เราร้องจะมีกันและกัน
เธอและฉันไม่เคยจะห่างไกล (ให้หัวใจเราใกล้กัน)

See also:

69
69.30
DOS คนคนนี้ Lyrics
אסף אמדורסקי שיעברו הימים Lyrics