โปงลางสะออน เรอธัก (รักเธอ) Lyrics

ไม่ใช่คนเจ้าชู้ (เจ้าชู้)ไม่ใช่คนใจร้าย (ใจร้าย)
ไม่ใช่คนหลายใจ (หลายใจ)แต่พอเจอเธอก็จันใส่ (ใจสั่น)

เธอมาทำให้คิวฟ้อนส์ (คอนฟิวส์)เธอมาทำให้นอนหนาว (นอนหนาว)
ทำให้มันมีเรื่องราว (ล๊าว ลาว)แต่ลาวมันก็มีใหจัว (หัวใจ)

เธอมาทำให้พลิกไป เธอมาทำให้วุ่นวาย
คำที่เตรียมเอาไว้ก็พลิกไปกันหมด(ผวนไปกันหมด)

อู เลิฟ ไย (ไอ เลิฟ ยู)ใตหัวเจ็ม (เต็มหัวใจ)
อู มิส ไย (ไอ มิส ยู)อู WANT ไย (ไอ WANT ยู)
เล้าบ้างหรือปู่ (รู้บ้างหรือเปล่า)เธอมาทำให้นันฟ้อน (นอนฝัน)
เธอมาทำให้จิวไหว (ใจหวิว)มองดูเธอตอนผิวปม (ผมปลิว)
มองทีไรก็เจียใส (ใจเสีย)

เธอมาทำให้พลิกไป เธอมาทำให้วุ่นวาย
คำที่เตรียมไว้ก็พลิกไปกันหมด(ผวนไปกันหมด)

อู เลิฟ ไย (ไอ เลิฟ ยู)ใตหัวเจ็ม (เต็มหัวใจ)
อู มิส ไย (ไอ มิส ยู)อู WANT ไย (ไอ WANT ยู)
เล้าบ้างหรือปู่ (รู้บ้างหรือเปล่า)

เรอธัก (รักเธอ) ใตหัวเจ็ม
เรอธัก (รักเธอ) ใตหัวเจ็ม (เต็มหัวใจ)

เธอมาทำให้พลิกไป เธอมาทำให้วุ่นวาย
คำที่เตรียมไว้ก็พลิกไปกันหมด(พดไปกันหมิก)

อู เลิฟ ไย (ไอ เลิฟ ยู)ใตหัวเจ็ม (เต็มหัวใจ)
อู มิส ไย (ไอ มิส ยู)อู WANT ไย (ไอ WANT ยู)
เล้าบ้างหรือปู่ (รู้บ้างหรือเปล่า)

อู เลิฟ ไย (ไอ เลิฟ ยู)ใตหัวเจ็ม (เต็มหัวใจ)
อู มิส ไย (ไอ มิส ยู)อู WANT ไย (ไอ WANT ยู)
เล้าบ้างหรือปู่ (รู้บ้างหรือเปล่า)

See also:

69
69.35
Fuera Del Resto Siguen BailandO Lyrics
MIETTA La Farfalla Lyrics