อินคา กลับคืนรัง Lyrics

ถ้าเธอเคยมองดูนกบิน บินไปยังฟ้าไกล
เมื่อยามที่นกบินไป ออกจากรวงรัง
หากว่าจะไปที่ใด ที่มันเดียวดายอ้างว้าง
ยังกลับคืนรังมาพบเจอคู่ใจ

ถ้าใจเราเป็นดังนกบิน เราจะโบยบินไป
เมื่อเราจะต้องแยกไป อยู่คนละทาง
หากแต่ว่าเรารู้กัน สักวันจะเจอกันอีกครั้ง
บินกลับคืนรังมาพบเจอกันใหม่

ถึงแม้หัวใจของเรามีปีก
โบกบินแยกไปถึงไกลเท่าไหร่
และแล้วไม่นานสักวันจะกลับมา

เมื่อใดเรามองดูนกบิน บินไปยังฟ้าไกล
ก็คงจะช่วยเตือนใจให้มาเจอกัน

ถึงแม้หัวใจของเรามีปีก
โบกบินแยกไปถึงไกลเท่าไหร่
และแล้วไม่นานสักวันจะกลับมา

เมื่อใดเรามองดูนกบิน บินไปยังฟ้าไกล
ก็คงจะช่วยเตือนใจให้มาเจอกัน

ด้วยปีกแห่งฝันมาพบกันที่เก่า
ด้วยปีกแห่งเรามาพบเจอกันใหม่

See also:

69
69.48
Ornella Vanoni Tristezza (Per Favore Va' Via) Lyrics
chantel kreaviazuk leaving Lyrics