Cells แซว คนมือสอง Lyrics

นั่งลงก่อน มองที่ตาคู่นี้
จับมือกันไว้ แล้วฟังคำนี้
ขอถามก่อน ก่อนจะฮักกันนานกว่านี้
เกี่ยวกับคนๆนี้ ที่เจ้านั้นมามีใจ
เป็นเพียงมือสองของคนอื่น
เคยมีเจ้าของหัวใจ เคยเป็นของใผ
ก่อนจะมาฮักกัน

จะฮับได้หรือบ่ หากคนที่เจ้ามีใจ
มันเคยเป็นของใผ มีใผมาก่อน หมดตัวและหัวใจ
คนที่เจ้าได้ใจไปครอง
เคยเป็นมือสองของคนอื่น
อยากจะฮู้ เจ้าจะฮักกับคนแบบนี้ไปได้นานจักเท่าใด
ถึงวันก่อน จะเป็นของเขาหมดตัวและใจ
ขอเพียงเจ้าเข้าใจ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
ถึงวันหนึ่ง เจ้าอาจจะเปลี่ยนใจ
หากเจ้าได้พบคนใหม่ ที่ยังบ่เคยผ่านใผ
ข่อยเคยเป็นของคนอื่น เคยมีเจ้าของหัวใจ
เคยเป็นของไผ ก่อนจะมาฮักกัน
จะฮับได้หรือบ่ หากคนที่เจ้ามีใจ
มันเคยเป็นของใผ มีใผมาก่อน
หมดตัวและหัวใจ
คนที่เจ้าได้ใจไปครอง
เป็นเพียงมือสองของคนอื่น
อยากจะฮู้ เจ้าจะฮักหรือคนแบบนี้

จะฮับได้หรือบ่ หากคนที่เจ้ามีใจ
มันเคยเป็นของใผ มีใผมาก่อน
หมดตัวและหัวใจ
คนที่เจ้าได้ใจไปครอง
เป็นเพียงมือสองเหลือของคนอื่น
อยากจะฮู้ เจ้าจะฮักหรือคนแบบนี้
จะฮับได้หรือบ่ หากคนที่เจ้ามีใจ
มันเคยเป็นของใผ มีใผมาก่อน
หมดตัวและหัวใจ
คนที่เจ้าได้ใจไปครอง
เป็นเพียงมือสองเหลือจากคนอื่น
อยากจะฮู้ เจ้าจะฮักกับคนแบบนี้
ไปได้นานจักเท่าใด
อยากจะฮู้เจ้าจะฮักกับคนมือสองได้นานเท่าใด

See also:

69
69.74
Jonny Lang Back For The Taste Of Your Love Lyrics
Peter Kitsch ABC pour casser (Single Edit) Lyrics