20 ปี คาราบาว 1 มนต์เพลงคาราบาว Lyrics

>>>มาร่วมกันร้อง บรรเลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง ร้อง
บรรเลง มนต์เพลง คาราบาว
มาร่วมกันร้อง บรรเลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง ร้อง
บรรเลง มนต์เพลง คาราบาว
....มาร้อง เพลง
กล่อมใจ ให้ แข็งขัน
ให้ ขยัน เล่าเรียน
เพียร ศึกษา
ให้สายตา กว้างไกล
ไม่เฉื่อย ชา
ลีลา เคลิ้มไป ในบท เพลง
ฟัง เพลงรัก
รักหวาน ปาน กลืนกิน
ฟัง เพลงดิ้น
ดิ้นพราด เรี่ยราด ไป
ฟังเพลง เศร้า
เศร้าจน น้ำตา ไหล
เคลิ้มใน อิทธิพล เสียง เพลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง ร้อง
บรรเลง มนต์เพลง คาราบาว
มาร่วมกันร้อง บรรเลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง ร้อง
บรรเลง มนต์เพลง คาราบาว
....ดนตรี..........
... มาร่วมกันร้อง บรรเลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง ร้อง
บรรเลง มนต์เพลง คาราบาว
มาร่วมกันร้อง บรรเลง
มาร่วมกันร้อง บรรเลง ร้อง
บรรเลง มนต์เพลง คาราบาว
....ดนตรี ไม่มี การ แข่งขัน
เป็น ความจริง
ความฝัน ในดนตรี
มี บรรเลง ในโลก แห่งเส.รี
มีบรร เลง เพื่อชี้ ชีวิตคน
ท่วงทำนอง สะท้อน ชีวิตแท้
เป็นสาระ ชี้แนะ ชีวิตจริง
อันความ หมาย งดงาม
อย่าข้าม ทิ้ง
ลืม สิ้น ดิ้นไป
ในกลาง ฟลอร์
มาร่วมกันร้อง บรรเลง

See also:

72
72.70
İrem Seninle Olmak (Hasret) Lyrics
y ahora lloras por mi323 Lyrics