De Strangers A Mr. Brel Lyrics

à monsieur Jacques Brel,
chanteur comique ... ! !

ochgot meniêr Jacques Brel
wa d'hedde naa gezoenge
na wete wij het ineens
gij zè ne kleine joenge
zo iêne van da soort
da d'altijd wilt probere
om op iênder wa manier
ne Vlaming te kleinere. .
mor Brusselèrke toch
zedde gij dan soms vergete
da ge zelf ne Vlaming zij
al wilde da nimiêr wete
student op saint-louis
dan ba oe vader op 't fabrikske
en alles in het frans
want het vloms da zee'd oe nikske
ge wier ne groten artist
da zal iedereen be-amen
mor as mens ' n grote nul
Brel. . ge moest oe schamen

volges aa ware w'in de krieg
de vriende van de moeffe
mor ochgot langs aawe kant
was 't ook ni om te stoeffe
want sè. . meniêr Jacques Brel
ge hoort da misschien ni gère
mor sprak Leon Degrelle
ook de taal ni van Molière ?
ge zie 't is delicaat
om ons alleen de schuld te geve
mor waarom ni as grote mens
vergete en vergeve ? ?
en da we katholiek zijn
d'r hadde beter van gezwege
want iedereen hee van thuis
'n zeker mening meegekrege
wa die van aa is, meniêr Brel
da zal hier niemand int'ressere
mor gij moet in ieder geval
die van 'n ander respectere

en Jacques waar is den tijd
van 't vlakke land en van Marieke
da bleft veur ons altijd
oew'allerbeste lieke
mor da ge plat kunt zijn
bewijsde par momente
mor ge schreef misschien Les Flamingants
alleen mor veur de cente
in da geval is't oe gegund
en gepardonneerd in feite
want 'n Franse luis is veul te klein
om ne Vlomse Leeuw te bijte
alors, monsieur Jacques Brel
naa ston w'in feite effe
en lot ons na gerust
bleft gij mor in Brussel keffe
en a ge soms van plan zè
te kome zinge on ons kante
rekent dan op e warm onthaal
van alle Flaminganten .....

See also:

73
73.125
Bob Mulloy Carol of the Bells Lyrics
Helloween 07 Time Lyrics