תיקי דיין ושוב לבד Lyrics

עוד יומיים או שלושה
סוף יבוא להרגשה
שנמאס לי ודי כי יותר כדאי לטפס אל ראש מגדל
להשליך עצמי לרחוב
אל חיק הסוף הטוב
שיהיה ברור
שהלב שבור
כמו שכבר קראנו פעם
חיכיתי לחתן
בן שטן הוא לא הופיע
וכל המוזמנים אמרו
נלך הוא לא יבוא כבר
נותרה המסכנה
בשמלה הלבנה
ושוב לבד
כמו תמיד

בעצם רק אתמול
יפה היה הכל
והרגשתי נפלא כמו ציפור קלה כמו לפני שמחה גדולה
אבל המציאות
במן כזאת רשעות
על פני טפחה
בבשרי חתכה
והפכה שמחה לעצב
קיוויתי לפעמים
אלוהים אותי יושיע
אך אם הוא באמת קיים
אז שכעת יופיע
למה זה זנח
ואיך אותי שכח
ושוב לבד
כמו תמיד

נדמה לי שרבים בינינו
זקוקים עכשיו
ליד אוהבת
אני חושבת
אולי אתם
אולי אתם

ושוב לבד
כמו תמיד

עכשיו אלי חוזרים
רק זכרונות מרים
כשאבי נפטר בנובמבר קר שתי עיני בכו נהר
ואמי המסכנה
אחרי שלושים שנה
לא הבינה איך
באפר כיסו
את האיש שהיא אוהבת
ביקשתי לחבק
לחזק אך לא ידעתי
רציתי רק לומר מילה
רציתי לעזור לה
ובמותה פתאום
בכיתי כל היום
ושוב לבד
כמו תמיד

ושוב לבד
כמו תמיד

See also:

74
74.81
The Frogs Pay Lyrics
The Frogs La Da Da Da, La Da Da Dee, La Da Da Dum Dum Lyrics