Jaromir Nohavica Marenka Lyrics

Neplakej Mařenko počkej na mě
chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě
čeká nás cesta trnovým houštím
já svoje Mařenky neopouštím

Jdu jenom v košili ty v kabátku
cestu jsme ztratili hned zpočátku
blikají dvě hvězdy temnou nocí
Pámbů nás zanechal bez pomoci

Drž se mě za ruku v zimě této
snadné a lehké nebude to
kdo jiný líp to ví nežli my
vyhnaní do tmy a do zimy

Odlétli ptáci odplula loď
ty kdo jsi bez viny kamenem hoď
pravda a láska ta pro nás není
a kdo se ohlédne ten zkamení

Já ženich a ty má nevěsta
co nás to potkalo na cestách
neptej se stejně ti nepoví
za stromy dva vlci hladoví

Dva vlci s j__vami na těle
z oblohy svržení andělé
nepoví mlčí mají hlad
jediný na světě já tě mám rád

Jediný na světě k tobě praví
udělám ohýnek z listů trávy
až bude plápolat v stromových kůrkách
já budu Křemílek ty Vochomůrka

Vyšplhám větvemi do koruny
cestu nám osvětlí oko Luny
přes rokle výmoly přes jámy
půjdeme a milost nad námi
přes rokle výmoly přes jámy
půjdeme hm-hm-hm-hm hm hm-hm

See also:

74
74.99
06. U2 Beautiful Day Lyrics
Ley Alejandro Eternamente Lyrics