มาลีฮอนน่า กลับกลาย Lyrics

ท้องฟ้าย่อมมีเวลาเปลี่ยนสี
สำธารที่มีย่อมมีวันหนึ่งแห้งเหือดหาย
เมื่อร้อนแล้งไม่มีเมฆฝนมาโปรยปราย
ลมเย็นสบายก็พัดแปรเปลี่ยนทิศทาง

เพราะทุกๆ อย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว
และทุกๆ อย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

บอกคำรักซ้ำๆ ยังเบื่อฟัง
ป้อนคำหวานซ้ำครั้งยังจืดจาง

เพราะทุกๆ อย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว
เพราะทุกๆ อย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป
เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

เวิ้งว้างเดินสู่เส้นทางการสูญเสีย
สัญลักณ์ที่มีก็พลันมาเสื่อมสลาย
รสรักที่เคยหวานฉ่ำมากลับกลาย
เปลี่ยนแปลงง่ายดายเหมือนคนไม่เคยรู้จักกัน

เพราะทุกๆ อย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว
เพราะทุกๆ อย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป
เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

บอกคำรักซ้ำๆ ยังเบื่อฟัง
ป้อนคำหวานซ้ำครั้งยังจืดจาง

เพราะทุกๆ อย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว
เพราะทุกๆ อย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป
เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

เวิ้งว้างเดินสู่เส้นทางการสูญเสีย
สัญลักณ์ที่มีก็พลันมาเสื่อมสลาย
รสรักที่เคยหวานฉ่ำมากลับกลาย
เปลี่ยนแปลงง่ายดายเหมือนคนไม่เคยรู้จักกัน

เพราะทุกๆ อย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว
เพราะทุกๆ อย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

หยุดตอกย้ำความผิดชอกช้ำที่ผ่านมา
เหนื่อยและล้าค้นเค้นหารักคนมากใจ

เพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไป
เพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปที่ดีกว่า

เพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไป
เพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปที่ดีกว่า

See also:

75
75.7
Tequila Baby De quem é a culpa? Lyrics
Bamboo Awit Ng Kabataan. Lyrics