Big Bang song by Seung Ri Da Eum Nal (Next Day) Lyrics

Hey girl, how's it been?
Ch.. I need you, come back

HOH~ YE~ YEAH
HOH~ YE~ YEAH

다음날 [ดา อึม นัล] - SeungRi ; BigBang

มา จิ โมท เท นุน นึล ตอ
มอน จอ มอ ริ มัล จอน ฮวา กิ รึล ฮวัก กิน ฮา โก
กิน ฮัน ซุม ชวี โก โต ฮัน ชัม มึล
กิ ออก กิ โจ กัก นัน เน ออ เจท บัม มิล มึล ตอ โอล รยอ โบ ดา กา
โต ฮัน ซุม ชวี โก

นา มู ซึน มัล รึล เฮท นึน จิ
โต นอ รึล โกน รัน เค ฮัน กอน นา นิน จิ
นอ รึล ชิล ดา นึน นอ รึล บุล จับ โก
โบ โก ชิบ ดัน มัล มัน
อา พึน กึ อิ รึม มัน บุล รอ เดน กิ ออก ปุน

[Chorus]
กา ซึม มึล ดา ทอล รอ เนล ซู อิท ตา มยอน
นอ รัน กิ ออก มอน จิ ฮา นา กา จิ
นอ รัน ซา รัม ชัม จิ ดก กัน จุง ดก มัน กัท ทา
เน มอ ริ กา โก จัง นัน กอน จิ
เน กา ซึม มิ ชวี เฮ บอ ริน กอน จิ
บิ ทึล เด มยอ ชัท นึน โกท ซึน
นิ กา ซัล ดา กัน เน เซ ซัง

จิ นัน บัม มึล ซา กวา ฮา รยอ
นอ เอ บอน โฮ มัน กเย ซก นุล รอ โบ ดา
นิ กา บัด ดึล กา โน รา กึน นอ โบ โก
มัง ซอล ริ ดา ยง กิ เน
นอ เอ มก โซ ริ รึล กิ ดา ริ นึน อิล บุน นิ
อิล นยอน ชอ รอม นึ กยอ จยอ

มิ อัน ฮา ดัน กึ ฮัน มา ดิ มัน
ดา ชิน นัน กึ รอน ดา ฮา รยอ เฮท นึน เด
นอ นึน จอน ฮวา กิ นอ มอ เอ นอ นึน
บา ปึน นิล อิท นึน จิ นัล พิ ฮา นึน จิ
มอล เก มัน นึ กยอ จยอ

[Chorus]
กา ซึม มึล ดา ทอล รอ เนล ซู อิท ตา มยอน
นอ รัน กิ ออก มอน จิ ฮา นา กา จิ
นอ รัน ซา รัม ชัม จิ ดก กัน จุง ดก มัน กัท ทา
เน มอ ริ กา โก จัง นัน กอน จิ
เน กา ซึม มิ ชวี เฮ บอ ริน กอน จิ
บิ ทึล เด มยอ ชัท นึน โกท ซึน
นิ กา ซัล ดา กัน เน เซ ซัง

ดัล คม มัน กิ ออก กึน จัน นิน ฮา เก
โอน โมม เม ดก ชอ รอม พอ จยอ กา
นัล มิ ชิ เก มัน ดึ เน

ชา รา ริ กา กิ ออก ฮัล ซู ออบ ตา มยอน
นอ รึล มัน นา ซา รัง ฮัน กึ นัล ดา
นา โฮน จา มัน โต อิ รอ นึน เก จิ กยอบ ดา เฮ โด

เน มอ ริ นึน นอ มัน เว วอ เน โก
เน กา ซึม มึน นอ มัน อัน โก ชิบ พอ
ฮัน กอล รึม โด นอล ตอ นัล ซู
ออบ นึน นัล รอ ตอก เก.. ออ ตอก เก.. ออ ตอก เก...
ออ ตอก เก

------------------------------
다음날 [ดา อึม นัล] - SeungRi ; BigBang

ฉันตื่นขึ้นมามองดูโทรศัพท์ข้างๆหัวนอน
ฉันสูดลมหายใจเข้าอย่างลึกๆ และฉันก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน
และฉันก็สูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งนึง

เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพูดออกไป
และถ้ามันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ
เธอ ฉันเข้าใจเธอดี แม้เธอจะพูดว่าเธอเกลียดฉัน
ฉันจำได้แต่เพียงคำพูดว่าฉันคิดถึงเธอ และเรียกชื่อเธอ ซึ่งทำให้ฉันเจ็บปวด

ถ้าเพียงแต่ฉันสามารถล้างหัวใจฉันได้
ในทุกๆส่วนที่เป็นฝุ่นผงความทรงจำกับเธอ
เธอเหมือนสิ่งที่ฉันติดอย่างรุนแรง
หัวของฉันแตกรึเปล่า?
หัวใจของฉันเมาอยู่รึเปล่า
สิ่งที่ฉันพบ และสิ่งที่ฉันหาได้
คือเพียงโลกของฉันที่เธอควรจะอาศัยอยู่

ฉันยังคงต่อสายเพื่อไปขอโทษกับเรื่องเมื่อคืนก่อน
แต่ฉันก็มีแต่ความหวาดกลัวที่เธอจะตอบกลับมา
ฉันยังคงลังเล และฉันก็ได้มีความกล้าและรอต่อไป
เพียง 1 นาทีผ่านไป แต่รู้สึกเหมือนกับเป็นปี

แค่อยากที่จะพูดว่าฉันขอโทษ
จะพูดว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีก
เธอ อยู่อีกฝั่งนึงของโทรศัทพ์
ไม่ว่าเธอจะยุ่งอยู่ หรือไม่สนใจฉันก็ตาม
เธอเหมือนกับอยู่ห่างออกไป

ถ้าเพียงแต่ฉันสามารถล้างหัวใจฉันได้
ในทุกๆส่วนที่เป็นฝุ่นผงความทรงจำกับเธอ
เธอเหมือนสิ่งที่ฉันติดอย่างรุนแรง
หัวของฉันแตกรึเปล่า?
หัวใจของฉันเมาอยู่รึเปล่า
สิ่งที่ฉันพบ และสิ่งที่ฉันหาได้
คือเพียงโลกของฉันที่เธอควรจะอาศัยอยู่

ความทรงจำอันหอมหวาน
แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของฉันราวกับพิษ กำลังทำให้ฉันเป็นบ้า

ถ้าเพียงแต่ฉันไม่สามารถจำได้
วันที่เราพบกัน และรักกัน
เป็นแบบนี้อีกครั้ง ตัวฉันเองเริ่มเหน็ดเหนื่อย
หัวของฉันมีเพียงภาพทรงจำของเธอ
อกของฉันต้องการเพียงได้กอดเธอ
ร่างกายของฉันจะไม่หนีเธอไปแม้แต่วินาทีเดียว
ทำอย่างไรดี.. ทำอย่างไรดี.. ทำอย่างไรดี..
ฉันจะทำอย่างไรดี..?

See also:

76
76.75
Forever Robin Mark Lyrics
Thu Minh Chuong Gio Lyrics